Padişah Çadırı

Türkmen Kıl Çadır
15 Kasım 2016
Yörük Obası Çadırı
16 Kasım 2016

Padişah Çadırı

Padişah Çadırı

Türk, Moğol ve Altay halk kültüründe büyük komutan anlamına gelen Hakan çadırıdır. Büyük, farklı ve süslü çadırlardır.  Moğollar keçi kılından yapılan bu çadırlara  farklı isimler vermişlerdir. Moğollarda kıl çadırının diğer çadırlardan farkı büyük, yuvarlak ve çok renkli  olmasıdır. Kıl çadırlar Osmanlı hükümdarlığında da kullanılmıştır ve padişah çadırları da böyledir. Çadırlar düz geniş yerlerde  büyük bir otağa benzetilir. Çadırın ortasındaki uzun direklere farklı isim verilir. Türk kültüründe Otağ tarz kıl çadır büyük öneme sahiptir. Çadırlara Kırgız insanları   Boz uy diye adlandırırlar. Kıl çadırların değişik renkte olanlarının başka isimleri olur.

 

24

www.kılçadır.com

Oğuz Türklerinin komutanı  Oğuz Han öldüğünde  yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca keçi kılından yapılan kendi Altın Otağ kıl çadırları kurdurur. Kıl çadırdan  oluşan otağının sağ bölümüne  altı, sol tarafına da altı kıl çadır kurdurur. Bu çadırlarda  etkinlik düzenlerler.Oğuz Türklerinde yoğun bir şekilde bütün etkinlikler (doğum, ölüm, düğün,) bu kıl çadırların içinde olmuştur.

Padişah çadırı  Çeşitleri

 1- Kıl Çadır Kızılı :Saygın konumlu ve yüksek rütbeli Devlet görevlilerinin otağ kıl çadırıdır.Han’ların verdikleri büyük şölenlerde,kız evladı olanların oturduğu kıl çadırdır.

2-  Kıl Çadır Akçası :Kağan (Hakan) Çadırıdır.Dede Korkut öykülerinde Hanların verdikleri şölenlerde, erkek çocuğu olanların oturduğu kıl çadır dır. 

3  Kıl Çadır Gökçesi :Kam Çadırı diye bilinir.Şamanlar,bilge kocalar veya din adamları farklı bir öneme sahip olup mavi renkli kıl çadırda otururlar.

4- Kıl çadır Yeşili: Din adamlarının oturduğu kıl çadırlar dır. İslam dininin etkisiyle ortaya çıkmıştır.

5-Kara Kıl çadır: Sıradan halkın içinden çıkan, soyu olmayan ama sonradan iyi bir mevki edinen Hanların otağıdır. Ayrıca hanların verdikleri şölenlerde, hiç çocukları olmayanların oturdukları kıl çadırdır.

6- Kıl Çadır Sarısı: Düşük rütbesi olan devlet görevlilerinin oturdukları kıl çadır dır. Hanların verdikleri şölenlerde, kız evladı olanların oturduğu kıl çadırlardır.

 7-Otağ Kıl Çadır: Türk kültüründe çok önemli yer tutan büyük süslü kıl çadır dır. Genellikle sefere çıkan Hakanların konaklamak için düz ovalara kurulan kıl çadırların genel ismidir.

8-Boz Kıl Çadır: Han  çadırıdır. Hanların üstünlük seviyesi Hakana göre daha düşük olduğu için biraz daha düşük statüyü gösterir. Ayrıca vezir çadırları da boz renkli olan kıl çadırlardır.

Otak ve Çadır kesinlikle karıştırılmamalıdır.Çadır Öz Türkçede ‘şemsiye’diye adlandırılır.Otak ise normal olan bir çadırdan daha sağlam daha otantiktir.

 

1
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olmamı İstersiniz?
Powered by

Ara