Türkmen Kıl Çadır

Kıl Çadır Modeli İşletmeler
15 Kasım 2016
Padişah Çadırı
15 Kasım 2016

Türkmen Kıl Çadır

 Türkmen kıl çadır

Türkmen kıl çadır eski zamanlarda Göçebe bir  hayat sürdüren kavimler tarafından kullanılırdı. Türkmenlerde kıl çadır  o zamanlarda görevlerinden dolayı  sık sık yer değiştiren gezici ekipler tarafından kullanıldığı gibi, yaz aylarında tatillerde  dinlenme yeri olarak da kullanılırdı. Bu kıl çadırlar Türkmenler tarafından o kadar çok sevilmiş ki çadırları kendi isimleriyle anılmıştır.Çadırların çok eski geçmişi olmuştur. Yörük toplumunun kullandığı bu çadırlara Türkmen çadırı ve Yörük çadırı demektir.

16

www.kılçadır.com

 Kıl Çadırlar Yapılarına   Göre Çok Çeşitlidir:

1- Kıl çadırların basit küçük olanı , Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’da kullanılır.

2- Çadırların kubbe şeklinde  olanı  Asya ülkeleri  tarafından kullanılır.

3- Geçitli kıl çadırları Eskimolar kullanırdı.

4-  Kıl çadırların köşeli olanları  Tibet kabilelerinde kullanılırdı.

5 – Kıl çadırın çift konik şekilli olanını Sibirya halkı  kullanılırdı.

6- Kıl çadırların daireli olanları Türlerde ve Moğollarda görülürdü.

7- Kıl çadırların açık modelleri turistik tesislerde görülür.

8) Kıl çadırların kubbeli olanları genellikle Afrika’da görülür.

İçinde yaşadığımız zamanda ise Türkiye’de  kıl çadırlarda Türkmenlerin yörük toplulukları ve doğu bölgelerinde bazı büyük aileler  hayat sürmektedir. Bunların çadırları keçi kılından yapılan dört köşesi olan  direkli veya yuvarlak kubbe  şeklinde olan kıl çadırlardır.

Türkmenlerde kıl çadır  keçi kılından yapıldığı için (Türk çadırları) yapılışı bakımından geleneği, örf ve adeti, kültürü yansıtan özellikleri her zaman dikkati çekmiştir.

Türkmen toplumu genellikle balkanlarda yaşar. Osmanlı imparatorluğu döneminde atalarımızın gittiği her yerde Türkmenler çadırlarını da yanlarında götürmüşler ve iklimi elverişli olan bölgelere yerleşmişlerdir. Kıl çadırlar Türkmen toplumunun vazgeçilmez evi olmuştur. Asırlarca yerleştikleri bütün bölgelerde kıl çadırları kullanmışlardır. Zamanlı Osmanlı imparatorluğu küçülme dönemine girince Türkmenler de balkanlardan Anadolu’ya  göç etmişler ve çadırlarını da sırtlarında taşımışlardır. Kıl çadırlar genellikle bu göç eden Türkmenlerde görüldüğü için Türkmen çadırı adını da almıştır.

Anadolu’da daha çok balkanlardan göç eden Türkmenlerde  kıl çadır  günümüzde giderek yaygınlaşarak bütün her kesimden bireylerin kullandığı çadırlar olmuştur. Her ayrı işletmelerde kendi zevklerine göre farklı modeller tercih ederek kıl çadırları kullanmışlardır.

1
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olmamı İstersiniz?
Powered by

Ara