Yörük Çadırı

Yörük Obası Çadırı
16 Kasım 2016
Kaliteli Yörük Çadırı Nasıl Olur?
3 Aralık 2016

Yörük Çadırı


Yörük Ne Demektir?

Yörük,Türkçedeki yürümek kelimesinden türetilen göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmenlere verilen isimdir. Türkiye’de yaşayan insanların büyük bir bölümü bunlardan oluşur. Avrupa’da  yaşayan,Türk soyundan gelen topluluklar içinde de çok fazla  bulunmaktadır. Kocacıklar, Naldökenler, Vize Yörükleri ve Rumeli Yörükleri bunlardandır. Günümüzde Makedonya,Yunanistan,Bulgaristan ve Arnavutluk’un dağ köylerinde yoğun bir şekilde Yörük topluluğu yaşamaktadırlar.

38

Yörük çadırı örneği

Tarihte Yörükler

Eski Türkler  Avrupa’da savaşırken komutanlar genellikle bu topluluğu seçmiştir. Anadolu’da Oğuz Türklerine  Yörük denilmiştir. Göçebe hayat yaşar , kıl çadır kullanır  ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Bunlara Türkmen de  denilmektedir. “Cesur, mert,muharip, iyi yürüyen, kuvvetli,eli ayağı sağlam” gibi manaları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” kelimesi de kullanılmıştır. Konar göçer toplum olan oğuz Türklerine de bu isim verilmiştir. 10-12. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuz Türkleri, Mezopotamya dan geçerek,1071 yılındaki Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya geldiler ve yerleştiler. Burada da eski hayat tarzlarını değiştirmeden aynen devam ettirdiler.  Oğuzların bir kısmı kıl çadırlarda yerleşik hayata geçti. Daha sonra oğuzlar bu çadırlarda  yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anılmaya devam etti.

Anadolu’nun İslam’ı kabul edip yerleşik hayata geçişinde Yörük adını aldılar. Oğuz boyları, Anadolu’nun her tarafına ayrı ayrı yayıldı. Bazıları yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldılar, bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp bu  ismiyle anılmaya devam ettiler. Atalarımızın Avrupa’ya geçişinden sonra bazıları da  balkanlarda bulunan Rumeli’ye yerleşti.

Hayvancılık ve avcılıkla geçinmeye başlayanlar çadırlarda barınmaktaydı.  Sık yer değiştirdiğinden küçük olan hayvanları tercih etmişler onları yetiştirmişlerdi. Büyük  guruplar genellikle küçük hayvan isimlerini kullanmışlardır. “Kara keçili Yörükleri “, “Sarı keçili Yörükleri”  gibi. Aynı zamanda bu Yörükler yaşadığı bölgelerde isimlendirilmektedir. Yaşadıkları yerler bellidir

 Yörükler Günümüzde Nerede Yaşar?

Yörükler toplumu göç hayatı yaşadığı  için, güzel havası Antalya’nın dağlarında hala kıl çadırlarda yaşarlar . Ülkemizin bir çok bölgesinde göçebe Yörüklere  rastlanmaktadır. Artık son zamanlarda Yörükler yerleşik bir durumda yaşamaktadır. Zamanımızda Yörükler kıl çadır başta olmak üzere bir çok alışkanlığını devam ettirmektedir. Antalya’nın Kumluca ve kemer, Muğla’nın Fethiye  ve yatağan ilçelerinde tarım ve yayla  şenliklerinde temsili Yörüklerin  göçü yapılmaktadır ve gelenekleri sergilenmekte , deve güreşleri yapılmaktadır.

Osmanlı devletinin zorunlu göç politikaları sebebiyle yerlerinden       yurtların edilen Yörükler ( Avşar,  Türkmen tayfası) bu duruma sessiz kalmamış, Dada oğlu ve Karaca oğlan şiirlerinde ve ağıtlarında sürekli buna karşı çıkmış ve günümüze ulaşan “ferman padişahınsa dağlar bizimdir” deyimini  seslice söylemişlerdir.

Yörük Çadırı

Yörükler konar göçer hayat yaşarken evlerini sırtlarında taşırlardı. Peki bu kıl çadır  evler nasıl olur ? Yörüklerin evleri hayvan kılından yapılan kıl çadırdır. Kendi hayvanlarının kıllarını dokuyarak kıl çadır kumaşı elde etmişlerdir. Bu çadır kumaşlarını dikerek çadırlarını(evlerini) oluşturmuşlardır. Bu çadırlar Yörükler tarafından yapıldığı ve kullanıldığı için Yörük Çadırı adını almıştır. Artık  yaşanılan kıl çadırların bir diğer ismi de Türk Çadırıdır. Genellikle 9 ahşap direk üstüne kurulan siyah renkli  kara çadır dır. Yörüklerin  topluluğu evini sırtında taşıyan  topluluk olarak ta bilinir.

Yörük Çadırının Bilinmeyenleri
1-Yörüklerin   çadırı ahşap direkler üstüne kurulur.
2-Çadırları keçi kılından yapılır.
3-Kıl çadır Yaz kış kullanılır. Çadırlar Soğuk geçirmez, yazın serin olur.
4-Bu çadırlar yağmur geçirmez. Kıldan dokunan gözenekleri kapalıdır.
5-Çadırların süslü ve etkileyici  görünümü vardır.
6-Yörüklerin çadırı tek odadan oluşur. Bütün Yörük ailesi aynı odada yaşar.
7-Yörükler düğünlerini onun içinde yaparlar. Çadırların içinde Yörükler  sevincini, acısını kısaca her şeyini onun içinde yaşarlar.
8-Kıl çadırların taşıması kolaydır. Çadırlar her yere taşınıp rahatlıkla kurulabilir.
9-Kıldan olan yapısı zararlı böcekleri kendinden uzak tutar.(kokusundan dolayı)
10-Yörüklerin  çadırı dünyada bilinen en eski çadır türü olarak kabul edilir.

1
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olmamı İstersiniz?
Powered by

Ara