Yörük Obası Çadırı

Padişah Çadırı
15 Kasım 2016
Yörük Çadırı
16 Kasım 2016

Yörük Obası Çadırı

Oba Ne Demektir?

Oba, yüksek dağlarda ve düz ovalarda çadırlarda yaşayan göçebelerin  meydana getirdiği topluluk çadır halkına verilen isimdir.

Oba kelimesi Divan-ı Lügati -t Türk’te kabile anlamına gelir. Eski Oğuz Türkleri , oba kelimesini boydan daha küçük olan  mekan anlamında kullanmışlardır. Eski kitaplarda oba ismi birlikte yaşayan topluluk diye yer alır. Belli yerlere bağlı yaşayan bu boyların yaşadıkları kıl çadır evlere oba Yörük çadırı denilmiştir.

29

www.kılçadır.com

 

Farklı Kültürlerde Oba

Günümüzde,Türkiye’de oba ismi  göçebe yaşayanların  çadırları, çadırların bulunduğu yer diye bilinir ve bu  anlamda kullanılır. Bunlar  15-20 çadırdan oluşur. Bir göçebe ailesinin yaşadığı, keçi kılından yapılan kıl çadırlara da  oba  çadırı denir. Uygur ve kırımlarda çadırda yaşayan aile; Azeri Türkçesinde taştan yapılan çoban barınağı; Kırgızlarda  dağ , bütün toprak ,köy, kazaklarda  yolda adak çadırı demektir.

Oba Yerleri

Etnografik  araştırmalara göre, günümüzde eski Türk dininin basit bir şeklini sürdüren Yenisey,Altay ve Urenha-tuba Türklerinde “oba” veya “obo“lar çok kutsal sayılır. Bunların inanışlarına göre bu obalarda kabileyi etraflıca koruyan ruhlar veya “yer-su” tanrıları olduğuna inanılırdı. Çoğunlukla bu obalar, yüksek dağlarda, ırmak çevrelerinde , yol üzerinde ve geniş olan obalarda bulunur. Urenha-Tuba Türkleri günümüzde  oba-tagir (oba ayini) yaparlar; ayinin yapıldığı yer suni bir tepeden oluşur ve “oba” adını alır.

Yörük Obalarının Farklılıkları

1-Keçi kılından yapır ve çeşitli renkleri vardır.(obalarda genellikle boz olan kıl çadır rengi tercih edilir)

2-Yörük obalarının kıl çadırları yüksek dağlarda ve düz ovalarda kurulur.

3-Bu çadırlar bütün hava şartlarına uyum sağlar

4-Kıl çadır obaları en az 10-15 çadırdan oluşur

5-Her  Yörük obasının bir adı vardır.

6-Kıl çadır evleri Konar Göçer toplulukların evi,sarayı,köşkü olarak bilinir.

7-Her Yörük  obasının bir komutan (hakan) çadırı olur.

8-Yörük Obası  çadırlarının içerisindeki en büyük çadır Kağan’nın çadırıdır.

9-Yörük Obası çadırları sadece aynı soydan toplulukların yaşadığı konaklardır.

10-Kıldan yapılan bu çadırlar Türk boylarının en eski evleridir.

11-Yörük toplumunun ürettiği en eski geçim kaynağıdır.

12- Orta Asya ülkelerinde kıl çadır üretimi halen devam etmektedir.

13- Kıl çadır hem geçim kaynağı hem güzel ortamda yaşama zevkidir.

1
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olmamı İstersiniz?
Powered by

Ara